Creación e transformacións da cidade litoral: Moaña, 1950-1987. Política, urbanismo, vivenda e sociedade

Teses

Título: Creación e transformacións da cidade litoral: Moaña, 1950-1987. Política, urbanismo, vivenda e sociedade

 

Autor: Manuel Pérez Rúa


Director: Ramón Villares Paz


Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

 

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

 

Data e lugar de lectura : 2018. Sala de Profesores. USC