Sociedade civil e sistema político nos Estados liberáis de España e Italia: as redes clientelares de Abilio Calderón Rojo e Michele Capozzi

Teses

Título: Sociedade civil e sistema político nos Estados liberáis de España e Italia: as redes clientelares de Abilio Calderón Rojo e Michele Capozzi

Autor: Vincenzo Barra

Directora e Director: Margarita Barral Martínez e Xosé Ramón Veiga Alonso

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

Data e lugar de lectura : 20/02/2020 16:30, Sala de Profesores. Faculta de Xeografía e Historia