Novos e vellos actores: clientelismo político e poder local en perspectiva comparada (1905-1936)

Teses

Título: Novos e vellos actores: clientelismo político e poder local en perspectiva comparada (1905-1936)

 

Autora: Daniela Ferrández Pérez

 

Director: Daniel Lanero Taboas

 

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

 

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

 

Data e lugar de lectura : 21/02/2020 11:30, Paraninfo da US