A evolución da cultura deportiva nunha sociedade en transformación. Galicia 1850-1920

Teses Historia da Cultura
Autor: Andrés Domínguez Almansa
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2007