Asesoramento técnico á Comunidade de Montes en Man Común en relación á propiedade de monte comunal da parroquia de Torneiros (O Porriño-Pontevedra)

Contratos de I+D con Administracións e Empresas Historia Forestal

Título: Asesoramento técnico á Comunidade de Montes en Man Común en relación á propiedade de monte comunal da parroquia de Torneiros (O Porriño-Pontevedra)
Empresa/entidade financiadora: Comunidade de Montes en Man Común da parroquia de Torneiros
Entidades participantes: Comunidade de Montes en Man Común da parroquia de Torneiros e Universidade de Santiago de Compostela
Ano de Aplicación: 2017
Investigador Responsable: Xesús L. Balboa López
Precio Final do Proxecto: 2.295 Euros