Estudo Histórico sobre a evolución do monte Cabernal e Madóns pertencente á parroquia de San Matiño de O Grove no período 1898-1966

Contratos de I+D con Administracións e Empresas

Estudo Histórico sobre a evolución do monte Cabernal e Madóns pertencente á parroquia de San Matiño de O Grove no período 1898-1966
Empresa/entidade financiadora: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común
Entidades participantes: USC
Ano de aplicación: 2016
IP: Eduardo Rico Boquete