Xente de orde. O consentimento cara ao franquismo en Galicia

CABANA IGLESIA, A. (2009): Xente de orde. O consentimento cara ao franquismo en Galicia, Santa Comba, tresCtres.