Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo

VIVEIRO MOGO, P. (2010): “Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo”, Grial, nº 185, pp. 99-101.