A Habana dos galegos

Villares Paz, R. (2019): "A Habana dos galegos", Grial, nº 224, p. 116-131

Ensaio sobre A Habana no 500 cabodano da súa fundación. A Habana foi unha cidade que tivo, e ten, un especial significado para os galegos