Os 'americanos' e o movemento agrarista (1900-1936)

Cabo Villaverde, M. (2001): "Os 'americanos' e o movemento agrarista (1900-1936)". Estudios migratorios nº11-12, p.169-192.

O agrarismo constitúe o movemento social (ou quizais con máisexactitude a industria de movementos sociais) máis importante da Galiciacontemporánea, vixente nas cinco décadas que se estenden dende mediadosda década dos oitenta do século XIX ata a Guerra Civil2. Un fenómenorigorosamente contemporáneo ó seu desenvolvemento é o do asociacionismodos galegos en América, que ten lugar tamén a partir precisamente das dúasdécadas finais do século XIX, e que conforma co agrarismo unha interacciónda que tanto un coma o outro saíron mutuamente reforzados