Consolidación e estruturación 2017 MODALIDADE D (EXCELENCIA)

Proxectos de Investigación

Antonio Miguez Macho (IP)
Orzamento: 90.000 Euros
Duración: 2017-2020