O espíritu expositivo na Época contemporánea e a organización e desenvolvemento da Exposición rexional galega de 1909

BARRAL MARTÍNEZ, M. (2010): “O espíritu expositivo na Época contemporánea e a organización e desenvolvemento da Exposición rexional galega de 1909”, en GARCÍA MARTÍNEZ, C. (ed.), A Exposición galega de 1909, Museo do Pobo Galego, Consorcio de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 121-194.