Heroes calados: as relacións de Luis Seoane cos galeguistas do interior (1946/1960)

VILLARES PAZ, R. (2010): “Heroes calados: as relacións de Luis Seoane cos galeguistas do interior (1946/1960)”, Grial, 186, pp. 19-33.