The Language Brotherhoods: European Echoes in the Development of Galician Nationalism (1916–1923)

Villares Paz, R. (2020): "The Language Brotherhoods: European Echoes in the Development of Galician Nationalism (1916–1923)", en Núñez Seixas, X.M. (ed.), The First World War and the Nationality Question in Europe, Leiden, Brill

Estudos sobre a historia dos nacionalismos e a cuestión da nacionalidade na Europa de entreguerras, así como na historia da Primeira Guerra Mundial e as súas consecuencias sociopolíticas.