Asociacionismo dende arriba: As cámaras agrícolas en Galicia

Cabo Villaverde, M. (2002):  “Asociacionismo dende arriba: As cámaras agrícolas en Galicia", Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XLVII, fascículo 112, p.203-223.

As Cámaras Agrícolas constitúense en Galicia no cambio de século e ó longo de toda a súa existencia arrastrarán a tensión pola súa dobre natureza de órganos supostamente representativos dos intereses agrarios e pola outra de entidades semiofíciais consultivas e extensión da Administración do Estado, de xeito que atoparán dificultades para definir a súa ñinción e atravesarán sucesivas reformulacións lexislativas que por outra banda serán reflexo evidentemente de reformas na escala estatal