Yashmina Shawki Aziz

Yashmina Shawki Aziz

IFP
curriculum

ORCID: 0000 – 0002 – 2878 – 0120

 

Yashmina Shawki Aziz é Licenciada en Dereito (1992, USC) e en Historia Contemporánea (1993, USC).
O seu ámbito de investigación é Oriente Próximo, particularmente a historia contemporánea dos Kurdos e de Iraq. Actualmente está en proceso de redacción da súa tese de doutoramento sobre a formación do Goberno Rexional do Kurdistán en Iraq.
Publicou (2013): El despertar árabe, ¿sueño o pesadilla? (USC Editora)

messages.latest-publications