Os verdugos no golpe de estado de 1936. Quen matou a Antonio Azarola?

Fernández Prieto, Lourenzo: Miguez Macho, Antonio (2018): "Os verdugos no golpe de estado de 1936. Quen matou a Antonio Azarola?", en Fernández Prieto, L. ; Miguez Macho, A. (eds.), Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, Vigo, Galaxia, p. 13-88