Estado y caciquismo en la España liberal, 1808-1876

Este traballo xunta diversas investigacións sobre os problemas na configuración a longo prazo da España contemporánea; a historia do estado "desde abaixo"