Histagra

Título

Montero Ríos e Compostela. Un feudo clientelar

Autores/as

VEIGA ALONSO, X.R. (2008): "Montero Ríos e Compostela. Un feudo clientelar", Revista galega de cultura, 180, pp.113-115.