Histagra

Título

A Galicia de Montevideo. Unha biografía de Xesús Canabal, 1897-1985

Autores/as

 • Prudencio Viveiro Mogo

  Podes contactar comigo

  Tf. 981957213

  Sobre min

  Prudencio Viveiro Mogo (O Valadouro, Lugo, 1974) é Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de...

  Ler máis

VIVEIRO MOGO, P. (2010): “A Galicia de Montevideo. Unha biografía de Xesús Canabal, 1897-1985”, Grial, nº 188, pp. 110-111.