Histagra

Título

Manuel Portela Valladares: liberal, demócrata e galeguista

Autores/as

 • Prudencio Viveiro Mogo

  Podes contactar comigo

  Tf. 981957213

  Sobre min

  Prudencio Viveiro Mogo (O Valadouro, Lugo, 1974) é Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de...

  Ler máis

VIVERO MOGO, P. (2008): “Manuel Portela Valladares: liberal, demócrata e galeguista”, estudo introdutorio a PORTELA VALLADARES, M.: Ante el Estatuto, Sada, Ediciós do Castro, pp. V-XVIII.