Histagra

Título

Los caminos de la nacións. Factores de nacionalización en la España contemporánea

Autores/as

Los caminos de la nacións. Factores de nacionalización en la España contemporánea

Este libro busca a revalorización dos estudos acerca dos mecanismos públicos e privados, institucionais e civís que favoreceron a adopción da identidade nacional polas masas na España contemporánea. Esta publicación resulta un compendio reseñable do estado dos estudos sobre nacionalización estatal tanto por parte dos profesores universitarios como pola de quen comeza a súa traxectoria investigadora ao amparo dos diversos equipos de investigación dedicados a estudar este fenómeno da historia contemporánea de España.