Xabier Bugeiro Alonso

Xabier Bugeiro Alonso

Bolseiro FPU
curriculum

Xabier Bugeiro Alonso (Rinlo, 1990) é graduado en Historia (2016, USC) e Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea (USC, 2017). Na actualidade cursa o Doutoramento en Historia Contemporánea e é bolseiro do programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) no Departamento de Historia da USC. Durante o curso académico 2015/16 gozou dunha bolsa de colaboración do MECD que desenvolveu na Unidade de Patrimonio Documental e Oral Contemporáneo (UPDOC) – Fondo de Historia Oral de Galicia (HISTORGA) do antigo Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC. No ano 2017 foille concedido o premio extraordinario do Grao en Historia. As súas liñas de investigación céntranse no estudo das actitudes sociais no contexto de persecución iniciado após o Golpe de Estado de 1936.

messages.latest-publications