Histagra

Rafael García Ferreira

Rafael García Ferreira

IFP

rafael.garcia.ferreira@usc.es

Curriculum

Rafael García Ferreira (1990, Santiago de Compostela). Graduado en Historia (2013, USC) e mestrado en Historia Contemporánea (2015, USC). Actualmente cursa estudos de doutoramento no departamento de Historia ao amparo do proxecto “Procesos de construcción y destrucción de la ciudadanía. Práctica genocida, memoria y justicia transicional en perspectiva comparada”, cunha tese centrada na conformación do réxime franquista en Santiago de Compostela.

Áreas de estudo: Guerra civil, Franquismo, Contextos de violencia masiva, Historia Social.

Publicacións

Ver todas as publicacións do investigador