Histagra

Miguel Anxo Seixas Seoane

Miguel Anxo Seixas Seoane

IFP


Miguel Anxo Seixas Seoane (Arzúa, 1960) é Licenciado de grao en Historia da Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela (1984), vicepresidente da Fundación Castelao e coordinador do Arquivo de Emigración Galega do Consello da Cultura Galega.

As súas liñas de investigación céntranse na intelectualidade galega e na actualidade está a realizar a súa tese de doutoramento arredor da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.