Lectura de teses de Doutorado do Grupo HISTAGRA no primeiro semestre de 2020

Lectura de teses do Grupo HISTAGRA

 

Título: A Moto-mecanización da Agricultura en Galiza (1939-2000). Políticas de innovación, mercados e comunidades labregas

Autor: Bruno Esperante Paramos

Directores: Lourenzo Fernández Prieto e Daniel Lanero Taboas

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

Data e lugar de lectura : 19/02/2020 11:30, Paraninfo da USC

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________________

Título: Sociedade civil e sistema político nos Estados liberáis de España e Italia: as redes clientelares de Abilio Calderón Rojo e Michele Capozzi

Autor: Vincenzo Barra

Directora e Director: Margarita Barral Martínez e Xosé Ramón Veiga Alonso

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

Data e lugar de lectura : 20/02/2020 16:30, Sala de Profesores. Faculta de Xeografía e Historia

_____________________________________________________________________________

Título: Novos e vellos actores: clientelismo político e poder local en perspectiva comparada (1905-1936)

Autora: Daniela Ferrández Pérez

Director: Daniel Lanero Taboas

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

Data e lugar de lectura : 21/02/2020 11:30, Paraninfo da USC