Histagra

Call for Papers - IIº Congreso International Transicións na Agricultura e a Sociedade Rural

Call for Papers - IIº Congreso International Transicións na Agricultura e a Sociedade Rural

 

Call for papers
 

Está aberto o período para a presentación de propostas de comunicación. Serán consideradas as propuestas presentadas a través do formulario on-line dispoñible en Conftool transruralhistory – 2018 ata o próximo día 30 de Setembro de 2017.

A extensión máxima das propostas (abstract) é de 200 palabras. Por favor, non olvide indicar en cal das sesións do Congreso desexa participar(1). A decisión sobre as propostas aceptadas será comunicada a partir do 31 de Octubro de 2017.

Nesta fase non é necesario enviar un texto completo. Isto será requerido despois de que a proposta de comunicación sexa aprobada, e abriráse un novo prazo ata Marzo de 2018 para o envío de dito documento.

(1) As comunicacións poderían asignarse a unha sesión distinta da solicitada no caso de que o Comité Organizador o estime oportuno

 

Máis información: https://transruralhistorycompostela.wordpress.com/

 

Plazo: 30 de Setembro de 2017– clica aquí para enviar a túa proposta