Histagra

Lourenzo Fernández Prieto participa no Coloquio: Les silences et les dissonances de la mémoire européenne aujord'hui

Lourenzo Fernández Prieto participa no Coloquio: Les silences et les dissonances de la mémoire européenne aujord'hui

O grupo HISTAGRA está presente no Coloquio Internacional Les silences et les dissonances de la mémoire européenne aujord'hui, organizado pola Université Jean Monnet de Saint-Étienne

O que pretende o seminario é botar luz sobre o "déficit de historización y por tanto de nominación", en palabras de Denis Crouzet, en Europa. Un déficit de autoconciencia e, en última instancia, autoestima e autocontrol. É a través da historia que podemos tratar de chegar a unha mellor comprensión do que é Europa: non é un produto da providencia ou determinismo biolóxico, xeográfico ou étnico, senón "un feito de historia" (Lucien Febvre) ou unha" gramática cultural "(Fernand Braudel).

O investigador de HISTAGRA Lourenzo Fernández Prieto participa no encontro o mércores 19 de decembro co traballo: The memory of the Franco regime in Spain: reconciliation or dissimulation?

Máis información:

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html