Histagra

Francisco J. Leira Castiñeira defende a súa tese doutoral. 21 de decembro de 2018. Facultade de Xeografía e Historia. 11: 00 h.

Francisco J. Leira Castiñeira defende a súa tese doutoral. 21 de decembro de 2018. Facultade de Xeografía e Historia. 11: 00 h.

Defensa da tese doutoral por parte do investigador de HISTAGRA Francisco J. Leira Castiñeira

Título: La socialización de los soldados del ejército sublevado (1936-1945). Su papel en la consolidación del Régimen franquista.
Autor: Leira Castiñeira, Francisco Jorge
Directores: Maria Aurora Artiaga Rego, Lourenzo Fernandez Prieto, Andres Dominguez Almansa
Departamento: Escola de Doutorado Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas
Centro: Facultade de Xeografía e Historia
Data e lugar de lectura : 21/12/2018 11:00, Paraninfo USC