Histagra

GDRI CRICEC organiza xornadas de traballo sobre a crise agrícola e alimentaria na época moderna

GDRI/CRICEC organiza dúas xornadas de traballo sobre a crise agrícola e alimentaria na época moderna.

O obradoiro Harvest fluctuations and food shortages in European rural societies Middle Ages–20th century terá lugar na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas o 19-20 novembro de 2012.

Neste primeiro obradoiro do GDRI dedicado á crise alimentaria nas sociedades rurais, apúntase a examinar o coñecemento e os problemas de investigación dentro do Grupo e outros investigadores para poñer a semente para obradoiros máis especializados nos seguintes anos. Este obxectivo responde a diferentes preguntas como por exemplo ¿Cal era o modelo de relación entre flutuacións de colleita e escasezas de alimentos, e como se desenvolveron eles? ¿Cando, como e en que medida se desligaron en áreas diferentes? ¿Cales eran os efectos sociais, agrícolas, demográficos, económicos e políticos de escasezas de alimentos?.

O obradoiro The State and the crises in agriculture (Europe, mid 19th- mid 20th century) terá lugar o 10 de xuño de 2013 en Paris.

O estudo da crisis agrícola ten sido tratado como episodio importante para a historiografía do Antigo Rexime e en particular o final do século XVIII. Sería innovador estudialos para o último período moderno e enfocar os esforzos feitos para solucionalos. As crises agrícolas consideradas aquí son de clases diferentes: as crises de produción agrícola ou subprodución ou superprodución, crises de mercados agrícolas ou crises de márketing. Os estudos dirixirán as respostas á crises dadas polos Estados e a escala mundial á política pública. Os debates políticos así como os métodos de acción utilizados polas administracións serán escudriñados, en escalas diferentes, nacional ou local.

GDRE/GDRI es una red de investigación, desprovista de personalidad jurídica, que reúne varios laboratorios de diferentes países para coordinar la investigación de un tema especifico. Está supervisada por un Comité de Dirección científico.