Histagra

Seminario: A socialización na guerra contra a República e os apoios da ditadura franquista. Reclutamento, mobilización e participación no “Exército sublevado” (1936-1939)

Mañá xoves día 27 de setembro celebrarase na Facultade de Xeografía e Historia a xornada de traballo organizada polo Grupo de Investigación Histagra: La socialización en la guerra contra la República y los apoyos de la dictadura franquista. Reclutamiento, movilización y participación en el “Ejército sublevado” (1936-1939)

PROGRAMA

Aula 14 da Facultade de Xeografía e Historia

Presentación do Proxecto: Hipóteses de partida e borrador de resultados

Andrés Domínguez Almansa e Lourenzo Fernández Prieto

11:30 - 12:00 h.

Exposición do texto de debate

Francisco Leira Castiñeira

12:00 – 14:00 h.

Retrucantes e debate

Antonio Míguez Macho

Daniel Lanero

Debate:

14:30 h.

Xantar de traballo

Aula 15 da Facultade de Xeografía

16:00 – 17:00 h.

Valoración e liñas de futuro

Equipo de investigación