Histagra

Últimos resultados da actividade científica de HISTAGRA. Lecturas de TITS setembro 2012

A actividade investigadora do Departamento de Historia Contemporánea e de América da Facultade de Xª e Hª da USC é intensa, consecuencia da labor continua do persoal docente e investigador. A produción científica xerada polos grupos de investigación pertencentes a este departamento xera continuamente novos resultados que ven incrementados o número de publicacións, contribucións a congresos e actividades nacionais e internacionaias amais de manter estabilizado o número de teses e tesiñas defendidas e outros traballos dirixidos como son os TITS.

A continuación aportanse os datos das últimas lecturas das memorias de investigación do POP (TITS) do Curso 2012 titorizadas por membros do grupo HISTAGRA:

Autora: Sonia Castro Díaz  Título:  “Faro Villalbés” Un xornal republicano. Análise dunha época Titor: Ramón Villares Paz

Autor: Pablo Fernández Carballo Título: A conflitividade socioambiental e a problemática industrializadora na Galiza dos anos 70: o caso paradigmático do conflito de Encrobas (1976-1981) Titor: Miguel Cabo Villaverde

Autor: Marcos Fernández Fraguas Título: Los diputados gallegos en las Cortes de Cádiz Titor: Ramón Villares Paz

Autor: Roberto Garrido Pereira Título: El Club de Fútbol Juvenil Erizana en la década de 1950. Baiona: deporte y sociabilidad en el franquismo Titor: Lourenzo Fernández Prieto

Autor: Matías Miranda Orosa Título: La Delincuencia en la sociedad gallega durante el primer franquismo: La ciudad de La Coruña Titor: Miguel Cabo Villaverde

Autor: Jacobo Prado Fernández Título: La nacionalización española en Galicia desde el punto de vista de la Xeración Nós Titor: Miguel Cabo Villaverde