Histagra

La cáscara amarga. La pasividad como forma de resistencia social frente a los sublevados durante la Guerra Civil en Pontevedra (1936 – 1939)

Duración:

La cáscara amarga. La pasividad como forma de resistencia social frente a los sublevados durante la Guerra Civil en Pontevedra (1936 – 1939)

Tipo: Comunicación
Autora: Aldara Cidrás Fuentes
Evento: Transicións na agricultura e na sociedade rural. Os desafíos globais da Historia rural. II Congreso Internacional
Lugar de celebración: Facultade de Xeografía e Historia. USC
Data: 23 de Xuño 2018