Histagra

As consecuencias socio-históricas do estraperlo. O Condado 1940-1990

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autora: Mónica Rocha Novoa
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2002