Histagra

Conflictos socio-ambientais e monte comunal. A comarca de Sarria no primeiro franquismo (1939-1945)

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Antom Santos Pérez
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2003