A agricultura das antigas provincias de Betanzos e Coruña na crise do Antigo Réxime segundo o catastro de Martín de Garay (1750-1820): conflictividade labrega e innovación nunha agricultura orgánica

Teses

Título: A agricultura das antigas provincias de Betanzos e Coruña na crise do Antigo Réxime segundo o catastro de Martín de Garay (1750-1820): conflictividade labrega e innovación nunha agricultura orgánica

 

Autor: Alberto González Remuiñán

 

Director: Lourenzo Fernández Prieto

 

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

 

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

 

Data e lugar de lectura : 4-12-2019. Paraninfo da USC