Intensification of a peaseant agriculture and soil fertility in an atlantic territory: Galicia, 1750-1900

Teses Historia Agraria Historia Ambiental

Doutoranda: Beatriz Corbacho González
Data: 01/09/2011
Universidade de lectura: USC
Programa de doutoramento onde se inscribe a tese: Historia Contemporánea
Departamento onde se inscribe a tese: Historia
Data de lectura da tese: 21/11/2018
Calificación: Sobresaínte Cum Laude
Mención Europea: Si
Directores: Lourenzo Fernández Prieto e David Soto Fernández

Resumo: A tese analiza o proceso de intensificación agraria acontecido no territorio atlántico galego entre 1750 e 1900 prestando especial atención ó seu impacto na fertilidade do solo. Emprégase o marco teórico do metabolismo social e metodoloxías propias da agroecoloxía como os balances de nutrintes. A principal conclusión da investigación vincula a intensificación agraria coa minaría de nutrintes do solo, o cal resulta especialmente evidente cara finais do século XIX. Analízanse tamén as mudanzas nas rotacións de cultivos e na produtividade da terra.