The Visualization of a Nation: Tàpies and Catalonia

Teses Historia Política

Título: The Visualization of a Nation: Tàpies and Catalonia.
Doutoranda: Emily Jenkins
Ano: 2017
Universidade: Universidade de Santiago de Compostela
Facultade/Escola: Fac. de Xeografía e Historia
Cualificación: Apto cum laude
Directores: Lourenzo Fernández Prieto e Alejandro Quiroga