Histagra

Título

Workers of the World. Conflitividade no mundo rural contemporáneo: novas lecturas dun vello problema

Autores/as

FERNANDEZ PRIETO, L. (et al)(2014): Workers of the World. Conflitividade no mundo rural contemporáneo: novas lecturas dun vello problema, 5.

Ver