Histagra

Título

Galiza e a súa presenza nos primeiros diarios galegos

Autores/as

Galiza e a súa presenza nos primeiros diarios galegos

VEIGA ALONSO, X. R. (2008): “Galiza e a súa presenza nos primeiros diarios galegos”, en LÓPEZ GARCÍA, X. y ANEIROS DÍAZ, R. (coord.),  Primeiros diarios galegos (1808-1809), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008, pp. 55-71.