Histagra

Título

Represión e corrupción. Aproximación á sociedade galega no 'primeiro franquismo

Autores/as

FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2008): “Represión e corrupción. Aproximación á sociedade galega no 'primeiro franquismo”, en GRANDÍO SEOANE, E. y VILLARES, R., A Patria enteira : homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Axeitos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 127-143.