Histagra

Título

Exlibris Gallaeciae : [catálogo da exposición] : dos libros de Galicia

Autores/as

VILLARES PAZ, R.; AXEITOS AGRELO, X.L.; BARRO, P.; SÁNCHEZ VALES, D.; TEXTOS, BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.; AXEITOS AGRELO, X.L.; QUIROGA BARRO, G.; BUJÁN, D. (2010): Exlibris Gallaeciae: Dos libros de Galicia [catálogo da exposición], Santiago de Compostela, Fundación Cidade da Cultura de Galicia.