Histagra

Título

O sistema produtivo da cultura en Galicia, unha visión económica

Autores/as

VILLARES PAZ, R. y CASARES BERG, H.(coord.), (2010): O sistema produtivo da cultura en Galicia, unha visión económica, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.