Histagra

Título

O adolescente viril: o maurismo en Galicia

Autores/as

CABO VILLAVERDE, M. y MÍGUEZ MACHO, A. (2008): O adolescente viril: o maurismo en Galicia, 1914-1923, USC, Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega.