Histagra

Title

Unha aproximación á conformación dos poderes locais en Galicia. Arzúa entre II República e a protoinstitucionalización do réxime franquista (1931-1937)

Authors