Histagra

Title

O adolescente viril: o maurismo en Galicia, 1914-1923

Authors

MIGUEZ MACHO, A. y CABO VILLAVERDE, M. (2008): “O adolescente viril: o maurismo en Galicia, 1914-1923”, en GRANDÍO SEOANE, E. y VILLARES, R., A Patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Axeitos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 83-104.