Histagra

Title

Os montes veciñais en man común: o patrimonio silente. natureza, economía, identidade e democracia na Galicia rural de Grupo dos Comúns

Authors

Os montes veciñais en man común: o patrimonio silente. natureza, economía, identidade e democracia na Galicia rural de Grupo dos Comúns