Histagra

Title

Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña

Authors

 • Prudencio Viveiro Mogo

  You can contact me

  Tf. 981957213

  About me

  Prudencio Viveiro Mogo (O Valadouro, Lugo, 1974) é Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de...

  Read more

VIVERO MOGO, P.: “Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña”, en LÓPEZ GARCÍA, X. e ANEIROS DÍAZ, R.: Primeiros diarios galegos (1808-1809), Estudos críticos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008, p. 9-26.