Histagra

Title

Manuel Portela Valladares: liberal, demócrata e galeguista

Authors

 • Prudencio Viveiro Mogo

  You can contact me

  Tf. 981957213

  About me

  Prudencio Viveiro Mogo (O Valadouro, Lugo, 1974) é Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de...

  Read more

VIVERO MOGO, P. (2008): “Manuel Portela Valladares: liberal, demócrata e galeguista”, estudo introdutorio a PORTELA VALLADARES, M., Ante el Estatuto, Sada, Ediciós do Castro, pp. V-XVIII.