Histagra

Title

Galeguismo, agro e agrarismo na Galicia da Segunda República

Authors

CABO VILLAVERDE, M. (2009): “Galeguismo, agro e agrarismo na Galicia da Segunda República”, Cuadernos de estudios gallegos, nº 122, pp.371-389.